Търсене

За връзка

1 а клас
ул.,,Търговска" №27
НУ.,,Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Ямбол

0879959605

georgieva_toni@abv.bg

 

Здравословен начин на живот тук.

Болести тук.

Здравословно хранене тук и  тук.

Човекът и неговото здраве от Р. Тунева тук.

Развитие на човека, жизнен цикъл, пубертет- комбинирано приложение тук.

Жизнен цикъл на човека тук.

Нашите сетива тук.

Животът на сушата тук.

Животът във водата тук.

Приспособления на растения и животни тук и  тук.

Среда на живот тук и  тук.

Среда на живот 1 тук.

Среда на живот М. Аврамова тук.

Жизнени процеси при растенията и животните тест тук.

Групиране на животните също и тук.

Групиране на животните тук.

Развитие на животни, които раждат малките си тук.

Жизнен цикъл на животни, които снасят яйца тук.

Жизнен цикъл на растенията тук

Размножаване на растенията тук и  тук.

Дишане на растенията и животните тук.

Хранене на растенията приложения тук и тук.

Подреди планетите от Слънчевата система тук.

Слънчева система М Аврамова тук.

Смяна на сезоните М Аврамова тук.

Слънчева система - тук.

Видове енергия - тук.

Eнергия - тук.

Сили - тук.

Звук - тук.

Водата при различните температури - тук.

Почви - тук.

За полезни изкопаеми се упражнете тук.

Познавате ли гъбите? Упражнете се тук