Търсене

За връзка

4 а клас
ул.,,Търговска" №27
НУ.,,Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Ямбол

0879959605

georgieva_toni@abv.bg

 

Уважаеми родители!

  Самостоятелните работи - междинна диагностика ще бъдат на: 

  24.01./вторник/- математика     

25.01./сряда/ - Човекът и обществото

  На  28.01./събота/ от 8.30ч в училище ще се проведе общинският кръг на националната олимпиада ,,Знам и мога"

 

Човекът и природата
Жизнени процеси - II част 
Жизнени процеси - I част
 
 
 

Да се подготвим по БЕ!

Съществително име тест тук.

Членуване на думи тест тук

Членуване на същ. имена и тук.

Членуване на съществителни имена тук.

Състав и значение на думата тук.

Производни и непроизводни думи тук.

Правопис на сложни думи тук.

Образуване на сложни думи  тук.

Дума, синоними, антоними от Цв. Гергова тук.  тук. 

Синоними, антоними, пряко и преносно значение сборно приложение тук.

****************************************************************************************************************************************

Изречение. Главни части тук.

Пунктуация на сложното изречение "Неродена мома" тук.

Пунктуация на сложното изречение- стани богат тук.

Кръстословица тук.

Съюзи и съюзни думи тук.

Свързване на простите изречения в сложно тук.

Сказуемо тук.

Подлог тук.

Пунктуация на сложното изречение тук.

Разпознай сложното изречение по М. Аврамова тук.

Тренажори за подлог, сложно изречние и видове изречение от Руми Тунева тук,  тук и тук.

Подлог - тук.

Подлог членуване, пълен и кратък член - тук.

Сказуемо - тук.

Видове изречения по цел на изказване - тук

***************************************************************************************************************************************

Обръщение тук.

Пряка и авторова реч тук.

Текст, тема на текста, опорни думи тук.

Правопис на глаголите с представки О и У тук.

Поправяне на текст с грешки при правописа на глаголите тук.

 

 

 Да се подготвим по ЧО!

 

 

Разпознай известните българи - тук.

Дейци на клутирата, науката и спорта - тук.

България  от птичи поглед- едно прекрасно видео тук.

Географските области, проверете знанията си, 6 теста- тук.

Забележителности в природните области - тук.

Планини в България - тук.

Реки в България - тук.

Какво научих за природните области   Р. Тунева- тук.

Географски области - тук.

Черноорско крайбрежие - тук

Рило- Родопска област - тук.

Рила и Пирин - тук.

Тракийско -Странджанска област тук.

Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини - тук.

Старопланинска област тук.

Входящ тест за 4 клас тук и тук.

Дунавската равнина тук.

Човекът и околната среда тест - тук.

Човекът и околната среда  също и тук.

Културни забележителности в България тук.

Забележителности в България тук.

 

 

 
Да се подготвим по ЧП!

Жизнен цикъл на животни, които снасят яйца тук.

Жизнен цикъл на растенията тук

Размножаване на растенията тук и  тук.

Дишане на растенията и животните тук.

Хранене на растенията приложения тук и тук.

Подреди планетите от Слънчевата система тук.

Слънчева система М Аврамова тук.

Смяна на сезоните М Аврамова тук.

Слънчева система - тук.

Видове енергия - тук.

Eнергия - тук.

Сили - тук.

Звук - тук.

Водата при различните температури - тук.

Почви - тук.

За полезни изкопаеми се упражнете тук.

Познавате ли гъбите? Упражнете се тук.

 

 

 

Подреди небесните тела в Слънчевата система ТУК

Движение на Земята около оста и

Смяна на сезоните

СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА    тук

Слънчевата система         ТУК

Смяна на сезоните     ТУК  

ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ    тук

Географски области на България     ТУК

 

Забележителности в природните области     ТУК

Планините в България  ТУК

Реки в България   ТУК

Какво научих за природните области    ТУК    

Определи географските области  ТУК

Черноморско крайбрежие   ТУК

Рило-Родопска област          ТУК

Рила и Пирин     ТУК

Тракийско- Странджанска област тук.

Дунавска равнина, Старопланинска област, Краищенско-Средногорска област     ТУК

Тракийско-Странджанска област,Рила и Пирин , Родопи, Черноморско крайбрежие 

Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини 

Човекът и природата
Движение и енергия
Какво трябва да знаем по ЧП/PDF/ 
Свойства и употреба на веществата - IV клас
Тела и вещества
Въздух и вода
Живите организми и тяхната среда
Разнообразие в животинския свят
Разнообразие в растителния свят  
Аз и моето здраве

Тела и вещества

Родината , човекът и обществото -  IV  клас   - електронен тест

 България - нашата родина - електронен тест

Дунавската равнина тук.

 

Искате ли да спечелите таблет, комплект книги, уникална значка или някакъв друг подарък? Участвайте в петото издание на читателска щафета.Условията за участие ще намерите на адрес: http://shtafeta.detskiknigi.com/za-shtafetata/, или на страничката Ние четем. Включилите се в конкурса ще получат награда и от мен. Каква? Изненада!!!

PicturePicture.Picture

Състезания на Сдружението на началните учители

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ /КМС/ - .............ЗАДАЧИ И ...

 
 
 
Входящ тест за 4 клас тук и тук.

Човекът и околната среда  също и тук.

Културни забележителности в България тук.

Забележителности в България тук.

  

 

                                                                                                                                             
 
 
 

НВО 2017

БЕЛ – 10 май

Математика – 12 май

Човекът и природата – 15 май

Човекът и обществото – 16 май

Скала за оценяване на тестовете

НВО 2013
БЕЛ - PDF формат
Математика - PDF формат , Е-тест
Човекът и обществото - PDF формат, Е-тест
Човекът и природата  - PDF формат, Е-тест

НВО 2014
БЕЛ - PDF формат
Математика - PDF формат , Е-тест
Човекът и обществото - PDF формат, Е-тест
Човекът и природата  - PDF формат, Е-тест

НВО 2015
БЕЛ - PDF формат
Математика - PDF формат , Е-тест
Човекът и обществото - PDF формат, Е-тест
Човекът и природата  - PDF формат, Е-тест

НВО 2016
БЕЛ - PDF формат
Математика - PDF формат , Е-тест
Човекът и обществото - PDF формат, Е-тест
Човекът и природата  - PDF формат, Е-тест

 
 
 

 

Природните богатства на България 

Разнообразие в животинския свят

Разнообразие в растителния свят   

 

 

 

Информация за състезанията на СБНУ може да видите тук:

 

 
 
Математика
Формули за обиколка на геометрични фигури/pdf/-
                              

 

 

"Една чудесна песничка": Track_01

"Една чудесна песничка - инструментал":Track_01.mp3
Ивка- работливка(песен)Track_02

Ивка- работливка(инструментал)Track_02

Kапят списъка песен: Track_03

Капят листата - инструментал:Track_03.mp3