Търсене

За връзка

1 а клас
ул.,,Търговска" №27
НУ.,,Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Ямбол

0879959605

georgieva_toni@abv.bg

Лице на правоъгълник и мерни единици за лице тук.

Лице на фигура  от М. Аврамова тук.

Деление с едноцифрено число  от М. Аврамова тук.

Геометрични фигури  от М. Петрова тук.

Видове ъгли тук.

Събиране и изваждане на естествените числа. Намиране на неизвестно число тук.

Превръщане на мерни единици от М Аврамова тук.

Събиране на числата до 1 000 000 тест 2тест1

Събиране и изваждане до 1 000 000 без преминаване - тук.

Числата до 1 000 000, четене и записване упражнете тук.

За деление на числата  до 1000 с едноцифрено число и за теста се упражнете тук.