Търсене

За връзка

3 а клас
ул.,,Търговска" №27
НУ.,,Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Ямбол

0879959605

georgieva_toni@abv.bg

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Резултат с изображение за „изображение на деца и природа“

 
 
Дихателна система
Кръвоносна система
Органи на храненето
Мозък
Органи на човешкото тяло
1. Мозък – управлява всичко в нашето тяло.
2. Органи на дишането (Дихателна система) – нос дихателна тръба (трахея), бели дробове
3. Органи на храненето (Храносмилателна система) – зъби, език, гълтач, хранопровод, стомах, тънки черва, дебело черво.
4. Кръвоносна система
а) сърце
б) кръвоносни съдове – артерии и вени
в) пулс
 

Подготовка за теста по ЧП

 
 
 

 
 
 

Организмите и тяхната среда на живот - ТУК

 

Човекът и природата - 3 клас  -   ТУК

Организмите и тяхната среда на живот -  тест -  ТУК

Среда на живот. Приспособления на растения и животни. Хранителни вериги   -  ТУК

Разнообразие в растителния свят  -   ТУК

Живите организми и тяхната среда -  ТУК

Жизнени процеси при растенията и животните -ТУК

Хранителни вериги   -  ТУК

Среда на живот - ТУК

Животът във водата - ТУК

Приспособления на животните - ТУК

Приспособяване към средата на живот  -  ТУК

Групиране на животните  - ТУК

Групиране на животните според начина им на хранене  -  ТУК

ГРУПИРАНЕ на животните   -   ТУК

Как растенията изготвят храната си -  ТУК

Групиране на животните  - ТУК

Живи организми- групиране, хранене тест - ТУК

Животът на растенията  - ТУК

Основни групи организми и жизнени процеси тест -  ТУК

​ Организмите - част от природата тест  - ТУК

Живи организми - жизнени процеси и групиране  - ТУК